Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

Τμήμα Αγγλικών Proficiency C2 για εφήβους

 

Ξεκινάμε με πολλές νέες δυνατότητες! 

Το τμήμα C2 Proficiency ολοκληρώνεται με την συμμετοχή στις αντίστοιχες εξετάσεις και την απόκτηση του Πτυχίου.

Η διάρκεια του είναι 12 μήνες
Συμπεριλαμβάνει την προετοιμασία εξετάσεων και έχει εκπληκτικά ποσοστά επιτυχίας στα 14 χρόνια λειτουργίας μας!

Μπορείτε να επιλέξετε το Νέο μοντέλο μάθησης ONLINE Μαθημάτων E-Learning ή Blended Learning Μεικτή μάθηση με (εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και με ζωντανή παρουσία) ή Κλειστά τμήματα 3 ή 4 ατόμων

Blended Learning Μεικτή μάθηση με (εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και με ζωντανή παρουσία)

Νέο τμήμα - Νέα μέθοδος - Ο τέλειος συνδυασμός

Όσοι επιλέξουν αυτό τον τρόπο θα συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα δύο τύπων μαθημάτων, της σύγχρονης εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης και του μαθήματος με ζωντανή παρουσία!

Εξ' αποστάσεως μαθήμα
Μαθητοκεντρικό μάθημα με πολλαπλές δυνατότητες, σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων όπως εκπαιδευτικές πλατφόρμες, διαδικτυακές ασκήσεις και ευχάριστα διαδικτυακά Project!

Ηλεκτρονική σελίδα επικοινωνία με γονείς και μαθητές και ενημέρωσης για την πρόοδο των μαθητών, βαθμολογίες και με πλούσιο  εκπαιδευτικό υλικό!

1) Έλεγχος / Ενημέρωση: Μπορείς να βλέπεις κάθε στιγμή σχετικά με τις βαθμολογίες και την αξιολόγηση  σου και να ενημερώνεσαι σχετικά με το μάθημα (καθήκοντα, εκπαιδευτικό υλικό, καθοδήγηση).

2) Ευελιξία: Μπορείς να οργανώσεις μόνος το ρυθμό διαβάσματος, να επικοινωνήσεις με τους καθηγητές για απορίες ή να στείλεις τις απαντήσεις σου για διόρθωση

3) Ασφάλεια: Δεν θα χάσεις κανένα μάθημα, επειδή μπορείς να λύσεις όλες σου
τις
 απορίες ONLINE. 

Μάθημα με ζωντανή παρουσία
Μαθητοκεντρικό μάθημα με πολλαπλές δραστηριότητες, χρήση διαδραστικού πίνακα, διαδικτυακές ασκήσεις και ευχάριστα Project!

Βιωματική μάθηση μέσω αναπαραστάσεων, σκηνές διαλόγων και ομαδικών εργασιών στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον! 

Μαθαίνεις καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα σε ένα κλίμα συνεργατκότητας, επεξεργάζεσαι επίκαιρα θέματα και επικοινωνείς αποκλειστιά στην Ξένη Γλώσσα που μαθαίνεις!

Όλα τα μαθήματα παρέχονται και εξ'αποστάσεως για να μην χαθεί κανένα μάθημα! 

E-Learning

Μαθητοκεντρικό μάθημα με πολλαπλές δυνατότητες, σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων όπως εκπαιδευτικές πλατφόρμες, διαδικτυακές ασκήσεις και ευχάριστα διαδικτυακά Project!

Ηλεκτρονική σελίδα επικοινωνία με γονείς και μαθητές και ενημέρωσης για την πρόοδο των μαθητών, βαθμολογίες και με πλούσιο  εκπαιδευτικό υλικό!

1) Έλεγχος / Ενημέρωση: Μπορείς να βλέπεις κάθε στιγμή σχετικά με τις βαθμολογίες και την αξιολόγηση  σου και να ενημερώνεσαι σχετικά με το μάθημα (καθήκοντα, εκπαιδευτικό υλικό, καθοδήγηση).

2) Ευελιξία: Μπορείς να οργανώσεις μόνος το ρυθμό διαβάσματος, να επικοινωνήσεις με τους καθηγητές για απορίες ή να στείλεις τις απαντήσεις σου για διόρθωση

3) Ασφάλεια: Δεν θα χάσεις κανένα μάθημα, επειδή μπορείς να λύσεις όλες σου
τις
 απορίες ONLINE. Κλειστά τμήματα 3 ή 4 ατόμων 
Μαθητοκεντρικό μάθημα με πολλαπλές δραστηριότητες, χρήση διαδραστικού πίνακα, διαδικτυακές ασκήσεις και ευχάριστα Project!

Βιωματική μάθηση μέσω αναπαραστάσεων, σκηνές διαλόγων και ομαδικών εργασιών στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον!

Μαθαίνεις καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα σε ένα κλίμα συνεργατκότητας, επεξεργάζεσαι επίκαιρα θέματα και επικοινωνείς αποκλειστιά στην Ξένη Γλώσσα που μαθαίνεις!

Όλα τα μαθήματα παρέχονται και εξ'αποστάσεως για να μην χαθεί κανένα μάθημα! 


Τμήματα Γερμανικών για μαθητές
Οι ειδικοί στα Γερμανικά!

Γερμανόφωνο διδακτικό προσωπικο - Πολυετής εμπειρία

Σε εμάς μπορείτε να επιλέξετε το ρυθμό που θέλετε να προχωρήσει ή είναι καλύτερος για το παιδί σας! 

Παρέχουμε 3 διαφορετικά τμήματα με διαφορετικό ρυθμό εκμάθησης! Επιλέξτε ανάμεσα στα κανονικά τμήματά καλύπτοντας μία βαθμίδα σε 1 κύκλο μαθημάτων (8 μήνες) ή σε 2 κύκλους μαθημάτων. 


Ξεκινάμε με πολλές νέες δυνατότητες! 

Μπορείτε να επιλέξετε το Νέο μοντέλο μάθησης ONLINE Μαθημάτων E-Learning ή Blended Learning Μεικτή μάθηση με (εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και με ζωντανή παρουσία) ή Κλειστά τμήματα 3 ή 4 ατόμων

Blended Learning Μεικτή μάθηση με (εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και με ζωντανή παρουσία)

Νέο τμήμα - Νέα μέθοδος - Ο τέλειος συνδυασμός

Όσοι επιλέξουν αυτό τον τρόπο θα συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα δύο τύπων μαθημάτων, της σύγχρονης εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης και του μαθήματος με ζωντανή παρουσία!

Εξ' αποστάσεως μαθήμα
Μαθητοκεντρικό μάθημα με πολλαπλές δυνατότητες, σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων όπως εκπαιδευτικές πλατφόρμες, διαδικτυακές ασκήσεις και ευχάριστα διαδικτυακά Project!

Ηλεκτρονική σελίδα επικοινωνία με γονείς και μαθητές και ενημέρωσης για την πρόοδο των μαθητών, βαθμολογίες και με πλούσιο  εκπαιδευτικό υλικό!

1) Έλεγχος / Ενημέρωση: Μπορείς να βλέπεις κάθε στιγμή σχετικά με τις βαθμολογίες και την αξιολόγηση  σου και να ενημερώνεσαι σχετικά με το μάθημα (καθήκοντα, εκπαιδευτικό υλικό, καθοδήγηση).

2) Ευελιξία: Μπορείς να οργανώσεις μόνος το ρυθμό διαβάσματος, να επικοινωνήσεις με τους καθηγητές για απορίες ή να στείλεις τις απαντήσεις σου για διόρθωση

3) Ασφάλεια: Δεν θα χάσεις κανένα μάθημα, επειδή μπορείς να λύσεις όλες σου
τις απορίες ONLINE. 

Μάθημα με ζωντανή παρουσία
Μαθητοκεντρικό μάθημα με πολλαπλές δραστηριότητες, χρήση διαδραστικού πίνακα, διαδικτυακές ασκήσεις και ευχάριστα Project!

Βιωματική μάθηση μέσω αναπαραστάσεων, σκηνές διαλόγων και ομαδικών εργασιών στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον! 

Μαθαίνεις καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα σε ένα κλίμα συνεργατκότητας, επεξεργάζεσαι επίκαιρα θέματα και επικοινωνείς αποκλειστιά στην Ξένη Γλώσσα που μαθαίνεις!

Όλα τα μαθήματα παρέχονται και εξ'αποστάσεως για να μην χαθεί κανένα μάθημα! 

E-Learning

Μαθητοκεντρικό μάθημα με πολλαπλές δυνατότητες, σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων όπως εκπαιδευτικές πλατφόρμες, διαδικτυακές ασκήσεις και ευχάριστα διαδικτυακά Project!

Ηλεκτρονική σελίδα επικοινωνία με γονείς και μαθητές και ενημέρωσης για την πρόοδο των μαθητών, βαθμολογίες και με πλούσιο  εκπαιδευτικό υλικό!

1) Έλεγχος / Ενημέρωση: Μπορείς να βλέπεις κάθε στιγμή σχετικά με τις βαθμολογίες και την αξιολόγηση  σου και να ενημερώνεσαι σχετικά με το μάθημα (καθήκοντα, εκπαιδευτικό υλικό, καθοδήγηση).

2) Ευελιξία: Μπορείς να οργανώσεις μόνος το ρυθμό διαβάσματος, να επικοινωνήσεις με τους καθηγητές για απορίες ή να στείλεις τις απαντήσεις σου για διόρθωση

3) Ασφάλεια: Δεν θα χάσεις κανένα μάθημα, επειδή μπορείς να λύσεις όλες σου
τις απορίες ONLINE. Κλειστά τμήματα 3 ή 4 ατόμων 
Μαθητοκεντρικό μάθημα με πολλαπλές δραστηριότητες, χρήση διαδραστικού πίνακα, διαδικτυακές ασκήσεις και ευχάριστα Project!

Βιωματική μάθηση μέσω αναπαραστάσεων, σκηνές διαλόγων και ομαδικών εργασιών στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον!

Μαθαίνεις καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα σε ένα κλίμα συνεργατκότητας, επεξεργάζεσαι επίκαιρα θέματα και επικοινωνείς αποκλειστιά στην Ξένη Γλώσσα που μαθαίνεις!

Όλα τα μαθήματα παρέχονται και εξ'αποστάσεως για να μην χαθεί κανένα μάθημα! 

 

Εγγραφές Αγγλικά - Γερμανικά 2020-2021